Nemačka

Italija

Francuska

Slovenija

madjarska.jpg

You are here: Home › › Protetika

PROTETIKA

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      bezmetalna krunica na jedinici posle                                                                       bezmetalna krunica na jedinici                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

Stomatološkim protetskim radovima nadoknadjuju se oštećenje krunice zuba i izvađeni zubi. Krunice i mostovi su fiksne protetske nadoknade (cementiraju se u ustima i ne mogu se vaditi), dok su proteze mobilne. Nosači krunica i mostova mogu biti prirodni zubi i zubni implanti.

KADA SE IZRAĐUJU KRUNICE NA ZUBU?
Zubne krunice nadoknađuju krunični deo zuba u potpunosti imitirajući boju, oblik i veličinu prirodnog zuba. Situacije u kojima se izrađuju krunice na zubima su sledeće:

 • zubi sa velikim karijesnim lezijama i plombama kada izrada nove plombe nije više moguća
 • nakon traume zuba
 • nakon lečenja zuba kada nedostaje dovoljno zubnog tkiva za izradu plombe
 • u slučaju nepravilnog oblika i promenjene boje zuba
 • u sklopu kombinovanog protetskog rada kada se uz izradu proteza na preostalim zubima postavljaju krunice

ŠTA SU ZUBNI MOSTOVI?
Zubni most je protetska nadoknada koja se sastoji od dve ili više krunica. Zubnim mostovima premoštava se bezubi predeo (otuda i naziv) i za njihovi izradu neophodno je postojanje zuba nosača ispred i iza bezubog predela.

METALOKERAMIČKE KRUNICE I MOSTOVI I BEZMETALNA KERAMIKA
Ranije su krunice i mostovi isključivo izrađivani od metalokeramike tj. metalne krunice koja je presvučen slojem keramike. Metal daje čvrstoću, a keramika estetiku. Pronalaskom tvrđe keramike, danas je moguća izrada bezmetalnih krunica i mostova kojima se postižu mnogo bolja estetska rešenja a zubi izgledaju prirodnije. Radi preciznosti ovakvi radovi se kompjuterski izrađuju i smatraju se velikim dostignućem savremene protetike.

KOJE SU PREDNOSTI FIKSNIH PROTETSKIH NADOKNADA U ODNOSU NA PROTEZE?
Kada je moguće prednost uvek treba dati izradi mostova u odnosu na proteze.

 • Nakon izrade mostova u potpunosti su očuvane funkcije govora, žvakanja i osećaj ukusa
 • Pacijenti lakše prihvataju mostove jer su fiksirani i ne vade se iz usta
 • Mnogo bolji estetksi rezultati postižu se mostovima
 • Sile žvakanja se prenose na preostale zube a ne na okolna tkiva

ZUBNE PROTEZE
Zubne proteze su mobilne protetske nadoknade koje se izrađuju u slučaju krezubosti i potpune bezubosti. U zavisnosti da li se nadoknađuje nekoliko zuba ili svi zubi, propteze mogu biti parcijalne ili totalne.  U zavisnosti od materijala od kojih se izrađuju proteze mogu biti

 1. akrilatne
 2. valplast
 3. skeletirane

Sa izgledom klasičnih, akrilatnih proteza većina ljudi je upoznata. Velika mana ovih proteza je njihova veličina i tvrdoća materijala, što je i bio razlog da se u izradi proteza uvedu novi materijali. Valplast proteze su izgledom slične akrilatnim, međutim materijal je delimično savitljiv na temperaturi usne šupljine. Valpast proteze su i znano tanje tako da se pacijenti znatno bolje prilagođavaju na njih. Kada postoje odgovarajući uslovi, pacijentima uvek preporučujemo izradu skeletiranih proteza. Skeletirane proteze su izrađene od metala što pruža mogućnost da njihova veličina bude znatno redukovana a samim tim ih i pacijenti bolje prihvataju. Dodatne prednosti skeletiranih proteza su više fiziološki prenos pritiska prilikom žvakanja i različite mogućnosti povezivanja sa preostalim zubima. Primenom različitih sistema retencije ove proteze se mogu „zakopčavati“ tako da je njihovo pomeranje u ustima svedeno na minimum.

POTREBNO JE ZNATI
Izrada protetskih radova zahteva određeno vreme i nekoliko dolazaka u ordinaciju. Stomatološke protetske radove potrebno je na odgovarajući način održavati i dolaziti na redovne kontrolne preglede. Trajnost protetskih nadoknada u većini slučajeva je od 5-10 godina. Nakon tog perioda dolazi do povlačenja desni i bez obzira na stabilnost rada i odsustvo tegoba pacijentima se savetuje izrada novog rada da bi se očuvale zubne strukture.